Booking Inquiry

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Booking Inquiry

  Demo Inquiry

   Kindly note: your party may be part of a larger group attending the demo at ReadySet Studios.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   Demo Inquiry

   Bezoek staatssecretaris Gunay Uslu (DAFF)

   Woensdagmiddag 15 maart jl. vond in de ReadySet Studios in Amsterdam een ontmoeting plaats tussen Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, en het bestuur van de Dutch Academy For Film (DAFF). Onderwerpen van gesprek waren de vele initiatieven vanuit de sector, (financiële) steun, wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van OCW, en de sectorbrede inspanningen die de DAFF levert.

   Er werd onder meer gesproken over het wetsvoorstel investeringsverplichting dat volgende week in de Tweede Kamer besproken wordt. De DAFF pleit voor een snelle behandeling van het wetsvoorstel en een overbrugging voor de periode waarin de maatregel nog niet zou resulteren in daadwerkelijke investeringen in av-producties. Het bestuur onderstreepte het belang voor continuïteit door de verplichte investering jaarlijks uit te geven en niet uit te smeren over meerdere jaren. Ook vroeg de Academy aandacht voor het waarborgen van de diversiteit en pluriformiteit in het aanbod, voor zowel series als speelfilms, documentaires en animatie-films, waardoor een diversiteit aan makers kansen krijgt en het publiek een breder aanbod. In het verlengde daarvan benadrukte de DAFF het belang van allocatie van de investeringsverplichting in onafhankelijke producties.

   Het overleg vond plaats in ReadySet Studios in Amsterdam, een virtual production studio ontstaan uit een idee van vier bevlogen film- en televisiemakers, voorzien van de nieuwste Hollywood technieken. Zo maakt het levensgrote LED-scherm het mogelijk elke gewenste achtergrond te kiezen, zodat bijvoorbeeld reizen kan worden beperkt. Voor de (minimale) fysieke voorgrond experimenteren de oprichters met duurzame, herbruikbare materialen.

   De studio is een prachtig initiatief vanuit de branche zelf om kostenefficiënt te werken en de kwaliteit van de producties te professionaliseren.

   ’s Ochtends had de staatssecretaris samen met Koningin Máxima al een bezoek gebracht aan ‘Rose Stories’, een organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van talentvolle beeldmakers, waar de DAFF nauw mee samenwerkt binnen de talent trajecten Writersroom en Generation Inclusion.

   De DAFF richt zich op het vergroten van de zichtbaarheid van de Nederlandse film en filmmakers, én het versterken van samenwerking binnen alle audiovisuele disciplines. Zij faciliteert overleg binnen de sector en is betrokken bij het sectorplan, de arbeidsmarktagenda en de onderzoeken betreffende representatie op gebied van kleur (KLEUR) en de positie van vrouwelijke makers (Vrouwen in Beeld).

   DAFF-leden kiezen jaarlijks in een aantal categorieën de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren (net als bij de Oscars®) en via FAN of Europe is er een maandelijkse uitwisseling met Europese Academies zoals EFA en BAFTA.


   De tekst en afbeeldingen in dit artikel zijn overgenomen van de DAFF.

   Bron: https://www.daff.org/nieuws/bezoek-staatssecretaris-gunay-uslu