Booking Inquiry

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Booking Inquiry

  Demo Inquiry

   Kindly note: your party may be part of a larger group attending the demo at ReadySet Studios.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   Demo Inquiry

   Blog: RSS LabAll images accompanying the blog articles are generated in Midjourney

   Woensdagmiddag 15 maart jl. vond in de ReadySet Studios in Amsterdam een ontmoeting plaats tussen Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, en het bestuur van de Dutch Academy For Film (DAFF). Onderwerpen van gesprek waren de vele initiatieven vanuit de sector, (financiële) steun, wet- en regelgeving vanuit het Ministerie van OCW, en de sectorbrede inspanningen die de DAFF levert.

   Er werd onder meer gesproken over het wetsvoorstel investeringsverplichting dat volgende week in de Tweede Kamer besproken wordt. De DAFF pleit voor een snelle behandeling van het wetsvoorstel en een overbrugging voor de periode waarin de maatregel nog niet zou resulteren in daadwerkelijke investeringen in av-producties. Het bestuur onderstreepte het belang voor continuïteit door de verplichte investering jaarlijks uit te geven en niet uit te smeren over meerdere jaren. Ook vroeg de Academy aandacht voor het waarborgen van de diversiteit en pluriformiteit in het aanbod, voor zowel series als speelfilms, documentaires en animatie-films, waardoor een diversiteit aan makers kansen krijgt en het publiek een breder aanbod. In het verlengde daarvan benadrukte de DAFF het belang van allocatie van de investeringsverplichting in onafhankelijke producties.

   Bezoek staatssecretaris Gunay Uslu (DAFF)

   Text by Dutch Academy for Film (DAFF) | https://www.daff.org

   Woensdagmiddag 15 maart jl. vond in ReadySet Studios in Amsterdam een ontmoeting plaats tussen Gunay Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media, en het bestuur van de Dutch Academy For Film (DAFF).

   Read more

   RSS Lab: Unreal Engine 5.1 testing

   Blog by Philippe Trijnes, December 2022

   With the new release of Unreal 5.1 we are able to finally harness the power of the new features of Unreal 5 such as Lumen and Nanite, a new way to render realtime global illumination and an intelligent way to stream in geometry.

   Read more

   RSS Lab: DMX

   Blog by Daan Geurts, October 2022

   We work hard to make sure that the physical and virtual sets in our studio blend together as seamlessly and credible as possible. One of the aspects that is especially important, is lighting...

   Read more

   RSS Lab: Stype RedSpy 3

   Blog by Daan Geurts, October 2022

   We got an upgrade to our camera tracking system in which we went from the Stype RedSpy 2 to the Stype RedSpy 3.

   Read more

   RSS Lab: Scratch Live FX

   Blog by Robert Okker, November 2022

   We’ve been in close contact with Assimilate Scratch to further develop the functions of Scratch Live FX to work in a VP/ICVFX stage. Read more...

   Read more